Munkáink

 • M35 autópálya és 354. számú főút (Debrecen elkerülő) földmunkáinak kivitelezése (480 000 m3)
 • 42-47 sz. főutak padka építési munkái (100 000 m2)
 • AKSD térburkolat építési munkái (16 000 m2)
 • Hajdúsámson Krúdy utca (5 400 m2)
 • M35 autópálya Józsai komplex pihenőhely földmű építési munkái (44 536 m3)
 • Nyírlugos szennyvíztelepi bekötőutak, leürítő út, belsőút építési munkái
 • Havita-Tész 47. számú út 16+221 km szelvényében lévő csomópont építési munkáinak kivitelezése
 • Kondoros-lakópark durva tereprendezési munkái (53 151 m3)
 • Debrecen, Határ úti Ipari Parkban létesülő Logisztikai Központ Csarnoképület alépítmény építési munkái (7 047 m2)
 • 48. j. főút 15+100 – 17+450 km szelvények közötti szakasz burkolatrekonstrukciós munkái, padkaépítés (rézsűfelhúzás, medertisztítás) kivitelezése (4 700 fm)
 • Kunmadaras volt szovjet repülőtér kármentesítési munkáihoz tartozó földmunka (342 453 m3)
 • Debrecen, Határ úti Ipari Park bővítéséhez kapcsolódó út és közműépítés földmunkái (13 262 m3)
 • Debrecen, Határ úti Ipari Parkban létesülő Richter Gedeon Nyrt. telephely területfeltöltés valamint rakodóterület feltöltés kivitelezési munkái (45 812 m3)
 • 37-38. számú főutak burkolatrekonstrukciós munkái, padkaépítés (16 806 fm)
 • 35. számú főút 109+660 – 112+500 km szelvények közötti padkaépítési munkái (2 840 fm)
 • 3317. j. út felújítási munkáihoz kapcsolódó padkaépítés kivitelezése 40,4-50 km szelvények között (20 000 fm)
 • 4911. számú önkormányzati út felújításához kapcsolódó földmunka, padkaépítés és vízelvezetési munkái (30 880 m2)
 • 4805. j. út felújítási munkáihoz kapcsolódó töltés szélesítés padka rendezés kivitelezése 0,1-14,4 km szelvények között (töltés szélesítés 56 000 m2, padka rendezés 25 000 fm)
 • 4. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok 11,5 tonnás burkolat megerősítéséhez kapcsolódó padka építési, árok rendezési munkái (18 646 fm)
 • 4. számú főút Debrecent elkerülő szakasz földmunkái 0+000 – 11+900 km szelvények közötti szakasza
 • 47. számú főút burkolat- megerősítés, szélesítés kivitelezési munkái
 • 4428. j. Orosháza-Mezőkovácsháza út bozót és cserjeirtási, útépítési és vízépítési feladatok 0+000 – 18+187 km szelvények közötti szakasza
 • 3502. j. út útépítési és vízépítési munkái (Tiszavasvári-Hajdúböszörmény) ök. Út Projektkód: ÉA-23 20+500 – 26+900 km szelvények közötti szakasza
 • 3321. j. út „Útfelújítási munkák az Észak-alföldi régióban – projektkód: ÉA-22” 12+600 – 18+090 km szelvények közötti szakasza
 • DIP INVEST Ipari csarnok út és járdaépítés (2 800 m2)
 • 4444. j. út Dombegyház átkelési szakasz és a Dombegyház-országhatár közötti összekötő út építése 29+300 – 33+335 km szelvények közötti szakasza
 • 4904. j. út útfelújítási munkái 0+000 – 3+500 km szelvények közötti szakasza
 • 4212. j. Püspökladány-Szeghalom összekötő út 2+100 – 6+400 km szelvények közötti szakasza
 • 35-3323. számú utak csomópontjának átépítése/körforgalmú csomópont építés
 • Szamos-Kraszna vadvédő dombok építése
 • Nyíracsád, Sport utca (Dózsa utca és köztemető közötti szakaszának korszerűsítése)
 • 47. számú főút Csongrád megyei szakasz burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése 173+780 – 193+466 km szelvények közötti szakasza